School management

Funkce Jméno Telefon
headmaster RNDr. Václav KLEMENT +420 517 307 019
statutory representative Mgr. Ivana VOŽENÍLKOVÁ +420 517 307 031
deputy Ing. Hana ČERMÁKOVÁ +420 517 307 027
deputy Mgr. Zdeněk ŠLAPAL +420 517 326 775
deputy Mgr. Jarmila KLEMENTOVÁ +420 517 350 343