Ve dnech 23.5. a 25.5 se třídy druhých ročníků zúčastnily hudební exkurze k památníku Leoše Janáčka, společně s výtvarně-dějepisným doplněním v podobě návštěvy výstavy v Moravském zemském muzeu v Brně.

V první části jsme se dozvěděli v expozici „Život a dílo Leoše Janáčka“ více o osobním životě, stejně jako hudební kariéře tohoto celosvětově známého českého skladatele klasické hudby. Měli jsme tak jedinečnou možnost zhlédnout zahradní domek poblíž varhanické školy, kde Janáček žil mezi lety 1910-1928. Expozice zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Poslechli jsme si i hudební ukázky a zhlédli videodokument.

Poté jsme se přesunuli do Moravského zemského muzea, abychom si mohli doplnit informace z hodin výtvarné výchovy. Zaznívaly pojmy jako impresionismus a my jsme tak mohli zjistit něco více o české podobě tohoto světového výtvarného směru, ke kterému se řadí takoví umělci, jako je například Vincent van Gogh. Součástí byla i post-komunistická expozice, které byla pro všechny zajímavější a “aktuálnější“. Focení zrcadel v poli, 24 hodin kreslená čára nebo projektor vytvářející různě barevné kruhy doplněný hudbou. Výstava se zabývala celkovým vývojem světového umění, se zaměřením převážně na českou podobu a českého umělce.

Celkově jsme se tak dozvěděli něco víc o tom, jaké to je být nadaným Čechem, a mnohé z nás to inspirovalo k vlastní umělecké činnosti.

Foto: ct24.cz