Na programu výuky zeměpisu třetích ročníků je momentálně samotné město Vyškov a studenti si tentokrát mohli na vlastní kůži vyzkoušet práci kartografů. Vytvářeli totiž s pomocí geografického informačního systému a programu ArcMap své vlastní mapy zachycující jednak vývoj osidlení a jednak funkční rozdělení našeho města.

Jejich úkolem bylo nejprve danou problematiku nastudovat s pomocí běžně dostupných map a dalších zdrojů a následně v programu vytvořit vlastní mapu, v níž rozdělili město Vyškov do polygonů dle zaměření oblasti či období vzniku. Výsledky své práce poté zpracovali do komplexního textu, v němž popsali průběh osidlení města a význam funkčního rozdělení sídel a jejich struktury, což dokládali právě svými mapami. Práce se setkala s pozitivními ohlasy studentů, kteří ocenili tento způsob výuky jako velice přínosný po stránce nabytí zeměpisných znalostí i po stránce práce s počítačovými programy. Jistě se tak nejedná o poslední hodinu věnovanou podobně inovativní výuce na naší škole.