Jako každý rok se vánoční koncert na našem gymnáziu nesl ve vánočním duchu. Ztlumené osvětlení, vánoční výzdoba a pro diváky připravené dárečky v podobě svíček dodávaly celému podvečeru magickou a melancholickou atmosféru.

Koncert, ostatně jako každý rok, byl zahájen proslovem s přáním pěkného poslechu stejně jako pěkně prožitých svátků. Mimo již tradiční klavírní či pěvecká vystoupení mohl posluchačům zpříjemnit večer saxofonový kvintet ve složení Milan Piluša, Jan Jireš, Vojtěch Formánek a Tomáš Florus, kteří se svojí písní Jingle Bells navodili příjemnou vánoční náladu.

Příjemným překvapením byla letošní premiéra v podobě hry na bicí. Eva Schmiedová z OA se svojí skladbou Solo od Toma Hapkeho vyburcovala cel sál k bouřlivému potlesku. Výrazných ovací se také dostalo Pavlíně Sotolářové z 2.ZA za její vlastní skladbu Vánoce. Závěrem vystoupil kytarový sbor pod vedením Vlasty Ryšánkové. Celý večer byl zakončem společným zpíváním vánočních koled za klavírního doprovodu. Zpívali nejen účinkující studenti a učitelé, ale také diváci. Všichni pak odcházeli s úsměvem na rtu a dobrým pocitem v srdci.