I v novém kalendářním roce pokračujeme s tvorbou časopisu Šach. Zde si můžete přečíst první číslo roku 2023: