Zemědělské obory

Zemědělské obory se vyučují v budově na Komenského náměstí 7.  V současné době je to dobíhající obor Agropodnikání.

Obor je zakončen maturitní zkouškou.