PS – Odborné předměty

Přehled odborných předmětů oboru praktická sestra

  • Latinský jazyk
  • Somatologie
  • První pomoc
  • Ošetřovatelství
  • Výchova ke zdraví
  • Psychologie
  • Klinická propedeutika
  • Ošetřování nemocných
  • Patologie
  • Základy epidemiologie a hygieny