ZA – Odborné předměty

Přehled odborných předmětů oboru zdravotnický asistent

  • Latinský jazyk (2)
  • Somatologie (4)
  • První pomoc (2)
  • Ošetřovatelství (20)
  • Výchova ke zdraví (2)
  • Psychologie (6)
  • Klinická propedeutika (2)
  • Ošetřování nemocných (26)

V závorce jsou uvedeny počty hodin za studium.