Úspěchy 2011/2012

Žáci, kteří reprezentovali školu v soutěžích, olympiádách a středoškolské odborné činnosti od školní po národní a mezinárodní úroveň.