Přijímací řízení – info

Gymnázium a SOŠZE Vyškov otevírá pro školní rok 2020/21 obory: Gymnázium 8leté (zaměření GATE a OZON), Gymnázium 4leté, Obchodní akademie, Praktická sestra.
Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna v příloze.