Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 24.4.2017
Nepřítomné třídy01234567891011
1.AKVO
4.AKPMZPMZPMZPMZPMZPMZPMZ
Nepřítomní učitelé01234567891011
Hučíková Jitka(MZ)-
Hýžová Drahomíra(MZ)-
Jelínková Hana(MZ)-
Jirešová Zuzana(JD)SP---
Podolanová Alena(MZ)--..
Šlapal Zdeněk(JD)--MO
Šimoníková Marcela(JD)->>....-
Místnosti mimo provoz01234567891011
202AbscAbscAbscAbscAbscAbsc
203AbscAbscAbscAbscAbscAbsc
206AbscAbscAbscAbscAbscAbsc
Změny v rozvrzích učitelů:
Breburdová Vlasta1. hodnavíc CJ4.ZA+(317)za odpadlou
1. hododpadáCJ4.AK (2.AK)zrušeno
Grmelová Kateřina1. hododpadáTV4.ZA+zrušeno
2. hododpadáTV4.ZA+zrušeno
Hýžová Drahomírapřed 7. hod dohled dozor SOŠ 2. patro
Jelínková Hana2. hododpadáFI4.AK (4.AK)zrušeno
Holzer Miloš2. hodnavíc BIE4.ZL(207)přespočetná hod.
Kaňová Olga2. hodzměna MA2.AK(209)
3. hodnavíc MA3.AK(209)za odpadlou
3. hododpadáMA4.AK (2.AK)zrušeno
5. hodzměna MA3.ZA(209)
Jirešová Zuzana3. hodpřesun <<OS3.ZA(306)z 4. hod
4. hodpřesun >>OS3.ZAna 3. hod
Molčanová Lenka5. hodsupl. (ŠL JD)CHE1.AK(104)za odpadlou
5. hododpadáEK4.ZLzrušeno
8. hododpadáCHE1.AK
Podolanová Alena3. hodzměna EK1.AK(317)
4. hodzměna EK3.AK(209)
7. hododpadáÚČ4.AK (2.AK)zrušeno
Schweidlerová Monika4. hododpadáAJ4.AK (4.AK)zrušeno
5. hodpřesun <<AJ4.ZL(321)z 6. hod
6. hodpřesun >>AJ4.ZLna 5. hod
Spáčil Jaroslav3. hodzměna IT2.ZL(323)
4. hodzměna IT2.ZL(104)
5. hodbudova EKO
Tichopádová Eva3. hododpadáPV3.AKzrušeno
před 6. hod dohled dozor SOŠ 2. patro
Šimoníková Marcela2. hodpřesun <<OS4.ZA(305)z 6. hod
Špelda Jaroslavpřed 9. hod dohled dozor SOŠ přízemí
před 8. hod dohled dozor SOŠ 2. patro
Veselá Veronika3. hodpřesun >>OS3.ZAna 4. hod
4. hodpřesun <<OS3.ZA(306)z 3. hod
5. hodnavíc OSN4.ZA (SM)(305)přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd:
1.AK3. hodEK(317)změnaPodolanová Alena
5. hodCHE(104)suplujeMolčanová Lenka(ŠL)
8. hod VÝUKA ODPADÁ
2.AK2. hodMA(209)změnaKaňová Olga
2.ZL3. hodIT(323)změnaSpáčil Jaroslav
4. hodIT(104)změnaSpáčil Jaroslav
3.AK3. hodMA(209)navícKaňová Olga
3. hodPVodpadá(TI)
4. hodEK(209)změnaPodolanová Alena
3.ZA3. hodOS(306)přesun <<Jirešová Zuzanaz 4. hod
3. hodOSpřesun >>na 4. hod
4. hodOS(306)přesun <<Veselá Veronikaz 3. hod
4. hodOSpřesun >>na 3. hod
5. hodMA(209)změnaKaňová Olga
4.AK1. hodCJ2.AKodpadá(BD)
2. hodFI4.AKodpadá(JE)
3. hodMA2.AKodpadá(KA)
4. hodAJ4.AKodpadá(SW)
6. hodÚČ2.AKodpadá(PD)
7. hodÚČ2.AKodpadá(PD)
1.-7. hod PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA
4.ZA1. hodCJ(317)navícBreburdová Vlasta
1. hodTVodpadá(GR)
2. hodOS(305)přesun <<Šimoníková Marcelaz 6. hod
2. hodTVodpadá(GR)
5. hodOSNSM(305)navícVeselá Veronika
6. hodOSpřesun >>na 2. hod
7. hodOSodpadá(ŠI)
4.ZL1. hodCJ(317)navícBreburdová Vlasta
1. hodTVodpadá(GR)
2. hodBIE(207)navícHolzer Miloš
2. hodTVodpadá(GR)
5. hodAJ(321)přesun <<Schweidlerová Monikaz 6. hod
5. hodEKodpadá(MO)
6. hodAJpřesun >>na 5. hod
8. hodMZodpadá(ŠI)

Praktická zkouška z odborných předmětů - konají žáci třídy 4.AK, učebna č. 203 - vyblokování učeben č. 202, č. 203 a č. 206 - odpovídá Ing. Podolanová pedagog. dozor:viz rozpis, 1.VH/PD, 2.VH/HÝ, 3.VH/JE, 4.VH/HU, 5.VH / PD, 6.VH/PD zahájení PrZk v 7:35 h v uč. 203 4.ZA, 4.ZL - změny v rozvrhu hodin, 1. - 5.VH, výuka končí po 5.VH Změna v rozvrhu třídy 3.ZA a 3.AK: Výměna hodin. Změna v rozvrhu třídy 1.AK. Výuka třídy končí po 6.VH. Příprava praktické zkoušky v Nemocnici Vyškov: Odpovídá Mgr. Jirešová, Mgr. Šimoníková ( od 11:00 hod).