Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
tøída:
v
uèitel:
v
uèebna:
v
|
v
rozvrh platný od: 26.1.2018
Rozvrh hodin - třída: 1.AK
 
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:50 - 10:35
4
10:40 - 11:25
5
11:35 - 12:20
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
Po
19.3.
 
NJ
TI
P1
302
NJ
HU
P2
207
CHE
MO
207
HZ
207
FY
AL
209
 
AJ
SW
P1
321
AJ
HN
P2
206
CJ
BD
207
ZBIE
ZP
207
 
 
 
Út
20.3.
 
PKO
P1
IN05
PKO
P2
IN05
PKO
P1
IN05
PKO
P2
IN05
CJ
BD
207
DE
HF
207
 
EK
MO
207
EK
MO
207
 
i
 
 
 
St
21.3.
 
HZ
207
AJ
SW
P1
321
AJ
HN
P2
222
NJ
TI
P1
312
NJ
HU
P2
222
MA
KR
104
 
CHE
MO
222
 
i
 
i
 
 
 
Čt
22.3.
 
EK
MO
207
ON
HF
217
PKO
P1
IN03
IT
HO
P2
IN02
PKO
P1
IN03
IT
HO
P2
IN02
i
NJ
TI
206
 
HV
OL
207
HV
OL
207
 
 
 
23.3.
 
MA
KR
104
NJ
TI
P1
312
NJ
HU
P2
220
AJ
SW
P1
321
AJ
HN
P2
222
DE
HF
209
CJ
BD
207