Časopis Šach je studentský časopis, který vzniká pod vedením Mgr. Lukáše Tvrďocha a vychází pod záštitou Gymnázia a SOŠZE Vyškov. Tištěná čísla jsou k nalezení ve studovně Gymnázia a SOŠZE a v prostorách Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, online verze je přístupná veřejnosti a naleznete ji zde na našem webu. Obsah a grafickou podobu časopisu vytváří stálá redakce, která často spolupracuje s externími přispěvovateli. Rádi mezi sebou uvítáme nové schopné studenty, ať už po stránce vytváření obsahu, či grafické stránky časopisu. S jakýmikoliv dotazy či připomínkami se můžete obracet na e-mail: sach@gykovy.cz.

Šéfredaktor:
Jiří Tesař
Zástupci šéfredaktora:
Jaroslava Karásková
Eliška Rösslerová
Redaktoři:
Veronika Tupá
Kateřina Čechová
Renáta Zmidlochová
Kateřina Studničná
Adéla Metelková
Tereza Bednářová
Jana Banášová
Grafika:
Jarek Horáček
Jiří Tesař
Ilustrace:
Dominika Švecová
Karolína Hájková
Nikol Adamcová
Web a design: Jaroslav Horáček
Pedagogický vedoucí: Mgr. Lukáš Tvrďoch

Šach, časopis studentů Gymnázia a SOŠZE Vyškov,
Web: www.gykovy.cz/sach
E-mail: sach@gykovy.cz
Facebook: Časopis Šach
Periodicita: 4 čísla ročně