NG 2010/11 Olympiády a soutěže

Olympiády, soutěže

datum

akce

odpovídá

4. 10.

Neseparuj se. Separuj – KKD, Vyškov (T A)

HH

25. 10.

Soutěž v piškvorkách –  školní kolo

26. 10.

Neseparuj se. Separuj – KKD, Vyškov (T A)

HH

6. 12.

Školní kolo olympiády z ČJ

DR

6. 12.

Soutěž „Neseparuj se …“

MS

10. 12.

Školní kolo Astronomické olympiády kategorie GH (P – S)

ŠT

26. 1.

Okresní kolo olympiády v matematice, DDM Vyškov

KU

2. 2.

Okresní kolo chemické olympiády, Nádražní 5, Vyškov

ŠV

2. 2.

Školní kolo konverzační soutěže v AJ – kategorie A

MD, PD, ŠR

7. 2.

Školní kolo recitační soutěže

DB, HH, TR

9. 2.

Školní kolo konverzační soutěže v AJ – kategorie B

MD, PD, ŠR

23. 2.

Školní kolo zeměpisné olympiády kategorie A, B, C

KU, MS

23. 2.

Okresní kolo konverzace v AJ, DDM Vyškov

MD

3. 3.

Okresní kolo recitační soutěže – DDM Vyškov

TR

7. 3.

Neseparuj se. Separuj – KKD, Vyškov (T A)

HH

8. 3.

Okresní kolo v zeměpisné olympiádě – kategorie A, B

MS

9. 3.

Okresní kolo v zeměpisné olympiádě – kategorie  C

MS

10. 3.

Krajské kolo konverzační soutěže v AJ, Brno

FO

21. 3.

Matematický Klokan P – K

KU

21. 3.

Okresní kolo olympiády z ČJ, DDM Vyškov

DB

23. 3.

Krajské kolo matematické olympiády – Z9, Brno

KU

25. 3.

Krajské kolo chemické olympiády, Brno

ŠV

28. 3.

Školní kolo biologické olympiády

KL

30. 3.

Okresní kolo fyzikálním olympiády, DDM Vyškov

ŠT

4. 4.

Neseparuj se. Separuj – KKD, Vyškov (TA)

HH

4. 4.

Krajské kolo dějepisné olympiády, Brno

TR

5. 4.

Okresní kolo biologické olympiády – kategorie C,

ZŠ Nádražní 5, Vyškov

KL

6. 4.

Okresní kolo matematické olympiády – DDM Vyškov

KU

7. 4.

Krajské kolo zeměpisné olympiády, Brno

KU

12. 4.

Okresní kolo biologické olympiády – kategorie D,

DDM Vyškov

KL

13. 4.

Krajské kolo recitační soutěže, Brno

DB

18. 4.

Zazpívej slavíčku – DDM Vyškov, pěvecká soutěž

HH

29. 4.

Krajské kolo fyzikální olympiády, Brno

MB

2. 5.

Krajské kolo olympiády z ČJ – Brno

DB

12. 5.

Krajské kolo biologické olympiády – Brno

KL

12. 5.

Celostátní kolo zeměpisné olympiády – Plzeň

KU

25. 5.

Okresní kolo Archimediády

ŠT

6. 6.

Celostátní kolo soutěže Eurorébus – Praha

MS

8. 6.

Celostátní kolo olympiády v AJ

FO

23. – 29. 6.

Celostátní kolo olympiády ČJ – Telč

DB

 

 

soutěž

jméno

umístění ve školním kole

umístění v okresním kole

umístění v krajském kole

umístění  v celostátní m kole

Astronomická olympiáda – kategorie GH (P – S)

Martin Orság, P B
Petr Vičar, S B
Jakub Švehla, S B
Vendula Březovská, P A
Zuzana Klusalová, P A

1.
2.
3.

-
-
-
-
-

8.
-
-
30.
31.

-
-
-
-
-

Chemická olympiáda

Dalimil Ševčík, K B
Martin Špilar, K B
Elizabet Maňásková, K A

1.
2.
3.

2.
1.
3.

-
9.
-

-
-
-

Zeměpisná olympiáda – kategorie A

Martin Orság, P B

Veronika Tupá, P B

Dušan Morbitzer, P B

1.
2.
3.

1.
3.
-

1.
-
-

3.
-
-

Zeměpisná olympiáda – kategorie B

Petr Vičar, S B

Jan Kolčář, S A

Dagmar Dvoráková, S B

1.
2.
3.

2.
-
-

10.
-
-

-
-
-

Zeměpisná olympiáda – kategorie C

Dalimil Ševčík, K B

Šimon Pavlas, T B

Martin Špilar, K B

1.
2.
3.

1.
2.
-

3.
2.
-

-
-
-

Eurorébus – kategorie C

Šimon Pavlas, T B

10. v celostátním kole

Dějepisná olympiáda

Šimon Pavlas, T B

Dalimil Ševčík, K B

Lenka Košťálová, K A

Dominika Rieglová, K B

1.
2.
3.
-

1.
2.
-
6.

2.
4.
-
-

2.
3.
-
-

Konverzační soutěž v AJ – kategorie I. B (P – S)

Gabriela Kašová, S A

Michaela Novotná, S A

Sabina Doležalová, S B

1.
2.
3.

3.
4.
-

-
-
-

-
-
-

Konverzační soutěž v AJ – kategorie II. B (T – K)

Šimon Pavlas, T B

Radmila Palová, T B

Dominika Rieglová, K B

1.
2.
3.

1.

2.

4. – 6.
-
-

-
-
-

Matematická olympiáda – Z9

Dalimil Ševčík, K B

Jan Čermák, K B

Kristina Osolsobě, K B

-
-
-

3.

6.

10.

9.
-
-

-
-
-

Matematická olympiáda – Z7

Petr Fišar, S B

1.

Matematická olympiáda – Z6

Martin Orság, P B

2.

Fyzikální olympiáda – kategorie E

Dalimil Ševčík, K B

1.

6. – 7.

Fyzikální olympiáda – kategorie F

Barbora Plhalová, T B

Hana Vičarová, T B

-
-

5.

6.

-
-

-
-

Fyzikální olympiáda – kategorie G

Petr Vičar, S B

Jakub Švehla,  S B

Štěpán Maršala, S B

-
-
-

1.
7.
9.

-
-
-

-
-
-

Olympiáda v ČJ

Dalimil Ševčík, K B

Anežka Hrežová, K A

Eliška Křížová, K A

Alexandra Mixová, K A

1.
2.
3. – 4.
3. – 4.

1.
16.
-
-

1.
-
-
-

 

Biologická olympiáda – kategorie C

Eliška Kameníková, T B

Patricie Nevrlová, T B

Martin Špilar, K B

-

4.

9.

14.

-
-
-

-
-
-

Biologická olympiáda – kategorie D

Petr Vičar, S B

Dagmar Dvořáková, S B

-
-

4.

10.

Recitační soutěž –

III. kategorie

Zuzana Klusalová, P A

Eva Sabová, P A

1.

Recitační soutěž –

IV. kategorie

Lucie Galatíková, K A

Veronika Sodomová, T B

čestné uznání

Zazpívej slavíčku – III. kategorie

Michaela Žďárská, T A

1. místo v okrskovém kole

2. místo v okresním kole

Zazpívej slavíčku – IV. kategorie

Michaela Žďárská, T A

Barbora Žďárská, j.h.

2. místo v okrskovém kole

3. místo v okresním kole

Olympiáda v AJ – on-line

Radmila Pallová, T A

4. – 7. místo v celostátním kole

Výtvarná soutěž Mladí tvůrci pro Dunaj

Veronika Sodomová, T B
Kateřina Kavková, T B
Alena Sedláčková, T B

cena české delegace mezinárodní komise pro ochranu Dunaje

Výtvarná soutěž Za tajemstvím lesa

Dagmar Dvořáková, S B

 

 

 

 

Výtvarná soutěž Jak se žilo v pravěku

Sára Legnerová, P B
Dagmar Dvořáková, S B
Dominika Ševčíková, T A

 

 

 

 

Výtvarná soutěž Můj domov

Kateřina Kavková, T B
Dominika Ševčíková, T A

 

 

 

 

Matematický klokan – P a S

Martin Orság, P B
Petr Vičar, S B
Gabriela Kašová, S A

1.
2.
3.

2. v celostátním srovnání
-
-

Matematický klokan – T a K

Martin Špilar, K B
Dalimil Ševčík, K B
Radim Pešák, T A

1.
2.
3.

-

-

-