NG 2010/11 Kronika

Kronika

datum

akce

odpovídá

účast

1. 9.

Zahájení školního roku

 

 

21. 9.

Schůzka mluvčích tříd s vedením školy

ČE, ŠL, VŽ

zástupci tříd

23. 9.

Školní filmový klub „Farma zvířat“

TR

zájemci

4. 10.

Zaměstnání žáků NP GIS – Vyškov

MS

přihlášení žáci

7. 10.

Projekt – „Ruku v ruce“

ŠV

 

7. 10.

Školní filmový „Člověk proti zkáze“

TR

zájemci

14. 10.

Projekt – Zaměstnání žáků prim.

„Úmluva třídy“

DB, (KU, HH)

PA, PB

21. 10.

Školní filmový klub „Pianista“

TR

zájemci

1. 11.

Nepovinný předmět GIS – práce v terénu

MS

přihlášení zájemci

8. 11.

Nepovinný předmět GIS – práce v terénu

MS

přihlášení zájemci

11. 11.

Příběhy bezpráví – film a beseda s pamětníky, oběťmi komunistického teroru

TR

všichni žáci

18. 11.

Školní filmový klub „Obchod na Korze“

TR

všichni žáci

19. 11.

GISDay – Masarykova univerzita Brno

MS

S A, T B

22. 11.

1. pedagogická rada

 

všichni vyučující

22. 11.

Schůze odborové organizace

KU

 

25. 11.

Třídní schůzky

 

všichni vyučující

30. 11.

Schůzka učitelů s vedením školy

ŠL, ČE, VŽ

všichni vyučující

7. 12.

Schůzka učitelů s vedením školy

ŠL, ČE, VŽ

TU

8. 12.

Stávka zaměstnanců a pedagog. pracovníků

 

 

9. 12.

Prezentace gymnázia na ZŠ Tyršova 4, Vyškov

 

DB, ŠL

16. 12.

Školní filmový klub „Ostře sledované vlaky“

TR

zájemci

6. 1.

Školní filmový klub „II. světová válka“

TR

zájemci

24. 1.

Schůze komise pro vzdělávání – MěÚ Vyškov

ŠL

 

24. 1.

Schůze vedení ZOOS a vedení školy

KU, ŠT

 

26. 1.

2. pedagogická rada

KM, ČE, VŽ

všichni vyučující

28. 1.

Ples Gymnázia Vyškov

 

 

8. 2.

Den otevřených dveří na Gymnáziu Komenského

 

 

10. 2.

Školní filmový klub „Sedím na konári a je mi dobre“

TR

zájemci

15. 2.

Den otevřených dveří na nižším gymnáziu

 

 

3. 3.

Školní akademie – Sokolský dům Vyškov

HH

všichni žáci

4. 3.

Návštěva PPP Vyškov

KL

S A

10. 3.

Školní filmový klub „Četa“

TR

zájemci

24. 3.

Školní filmový klub „Vlasy“

TR

zájemci

14. 4.

Školní filmový klub „Všichni dobří rodáci“

TR

zájemci

18. 4.

Fotografování tříd

VJ

 

18. 4.

3. pedagogická rada

 

všichni vyučující

18. 4.

Členská schůze ZOOS

 

členové

19. 4.

Třídní schůzky

 

 

26. 4.

Přijímací zkoušky, I. kolo – 1. termín

 

 

28. 4.

Přijímací zkoušky, I. kolo – 2. termín

 

 

2. 5.

Schůzka zástupců odborové organizace s vedením školy

KU, ŠL, ŠT

 

3. 5.

Jak se (ne)stát závislákem – interaktivní program

ŠR

T A, B

3. 5.

Jarní koncert Gymnázia Vyškov

 

 

12. 5.

Školní filmový klub „Major Zeman“ – manipulace obrazu dějin v normalizačním seriálu

TR

zájemci

2. 6.

Učení naruby – žáci K A,B v roli učitelů

 

 

3. 6.

Školní filmový klub „Good bye, Lenin“

TR

zájemci

7. 6.

Schůzka vedení školy  s rodiči budoucích primánů

ŠL, KM, KU, VŽ, ČE, MS, TR

 

10. 6.

Přijímací zkoušky, II. kolo – 1. termín

ŠL

 

13. 6. 

Komise pro vzdělávání a výchovu – MěÚ Vyškov

ŠL

 

23. 6.

Školní filmový klub „Země nikoho“

TR

zájemci

24. 6.

4. pedagogická rada

KM

všichni vyučující

24. 6.

Nácvik evakuace

ŠL

celá škola

27. – 29. 6.

Focení žáků

VJ

 

28. 6.

Přebírání cen MTPD Sluňákov

BE

 

29. 6.

EKOMÓDA

VR, (KU)

 

30. 6.

Vydávání vysvědčení

 

 

30. 6.

Závěrečná porada