Kontakt

NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost

Komenského 7

682 01 Vyškov

IČ: 25517783

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Brně

oddíl O, vložka 45

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=25517783

Bankovní spojení: 153173690/0300

Ředitelka:

Ing. Alena Podolanová

e-mail: alena.podolanova@gykovy.cz

telefon: 517 307 038

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov
pracoviště Komenského 7
682 01 Vyškov

správní rada:

PhDr. Vlasta Breburdová – předseda

e-mail: vlasta.breburdova@gykovy.cz

Mgr. Šárka Trávníčková – člen

Mgr. Kateřina Grmelová – člen

dozorčí rada:

Ing. Marie Muzikářová – předseda

e-mail: marie.muzikarova@gykovy.cz

Mgr. Olga Kaňová – člen

Mgr. Zuzana Jirešová – člen