IN – Učebnice

Nižší stupeň

Učebnice studenti nedostávají, do výuky si pořizují pouze jeden sešit nebo složku s euroobaly. Veškeré učební texty, cvičení, cvičné testy a příklady jsou studentům dostupné v e-learningovém prostředí Moodle.

Vyšší stupeň

Učebnice níže uvedené nejsou povinné, jsou doporučené (zejména pro ty, kteří se budou chtít informatice více věnovat a třeba z ní později maturovat). Veškeré učební texty, úkoly, testy apod. jsou studentům k dispozici v e-learningovém prostředí Moodle.
Upozorňujeme na to, že v obchodech se vyskytují i učebnice staršího vydání – proto kontrolujte rok vydání.

  • ROUBAL, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy: teoretická učebnice [kompletní látka pro nižší a vyšší úroveň státní maturity]. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3228-9.
  • ROUBAL, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy: praktická učebnice [kompletní látka pro nižší a vyšší úroveň státní maturity]. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3227-2.
Teoreticka ucebnice IN    Prakticka ucebnice IN