FY – Učebnice

1. prima

doc. RNDr. R. Kolářová, CSc., PaedDr. J. Bohuněk: Fyzika pro 6. ročník základní školy

Fyzika pro 6. ročník základní školy

2. sekunda

doc. RNDr. R. Kolářová, CSc., PaedDr. J. Bohuněk: Fyzika pro 7. ročník základní školy

Fyzika pro 7. ročník základní školy

3. tercie

doc. RNDr. R. Kolářová, CSc., PaedDr. J. Bohuněk: Fyzika pro 8. ročník základní školy

Fyzika pro 8. ročník základní školy

4. kvarta

doc. RNDr. R. Kolářová, CSc., PaedDr. J. Bohuněk, doc.ing. I. Štoll, CSc., doc. RNDr. M. Svoboda, CSc., doc. RNDr. M. Wolf, CSc.: Fyzika pro 9. ročník základní školy

Fyzika pro 9. ročník základní školy

1. ročník a kvinta

RNDr. Milan Bednařík, CSc.; doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc.; ing. Petr Bujok : Fyzika pro gymnázia  –   Mechanika                                

2. ročník a sexta

RNDr. Karel Bartuška.; prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. :  Fyzika pro gymnázia  –  Molekulová fyzika a termika

doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc. :  Fyzika pro gymnázia  –   Mechanické kmitání a vlnění

Fyzika

3. ročník a septima

doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.; doc RNDr. Miroslava Široká, CSc.; ing. Petr Bujok : Fyzika pro gymnázia  –  Elektřina a magnetismus

RNDr. Milan Bednařík, CSc.; doc RNDr. Miroslava Široká, CSc.; ing. Petr Bujok : Fyzika pro gymnázia  –  Optika

RNDr. Karel Bartuška : Fyzika pro gymnázia  –  Speciální teorie relativity

doc. ing. Ivan Štoll, CSc. : Fyzika pro gymnázia  –  Fyzika mikrosvěta

RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika pro gymnázia  –  Astrofyzika

FyzikaFyzikaFyzika

FyzikaFyzika