Filmáč

Nepovinný předmět Školní filmový klub doplňuje výuku dějepisu v kvartách víceletého gymnázia promítáním filmů, které se nějakým způsobem týkají vyučovacích témat 20. století. Jde jednak o filmy historické, které jistým způsobem reflektují historické období, jednak o snímky, které byly natočeny přímo v té době, již zobrazují, nebo jen s krátkým časovým odstupem, a v neposlední řadě o nejvýznamnější díla československé kinematografie, která ukazují kulturní a uměleckou úroveň našich národů ve 20. století. Program je také doplňován o vhodné dokumentární snímky.
Látka kvart víceletého gymnázia je vybrána k programům filmového klubu proto, že je to látka, která už mohla být ve filmu reflektována z osobní zkušenosti autorů či pamětníků, nebo na základě vyspělé historické kritiky. Kinematografie nám tedy podává nejméně zkreslený obraz o minulých dějích narozdíl od látek dřívějších.
Ve filmovém klubu se promítá jedno filmové představení za tři týdny. Projekce jsou přístupné všem studentům, nejenom přihlášeným kvartánům. Každému promítání předchází historický a filmografický úvod, připravený studenty, a po filmu následuje diskuze, kde se studenti mohou ptát na věci, kterým nerozuměli, upřesníme si fakta, ale pobavíme se i o osobních zážitcích, dojmech a kvalitě filmu.
Účelem a cílem projektu je obohacení a doplnění výuky dějepisu, rozvoj schopnosti přemýšlet o dějinách. Studenti by si měli spojit dějinné události s konkrétními hrdiny filmů a tím si je lépe zapamatovat, pochopit dopad historie na obyčejné lidi, uvědomit si historii všedního dne.

Mgr. Lukáš Tvrďoch