Publikační činnost

 • PhDr. Radek Mikulka, spoluautor publikace „S RAF proti Hitlerovi“
 • PhDr. Radek Mikulka – spolueditor „Vždyť vzpomínky jsou cesty života…“
 • PhDr. Radek Mikulka – autor publikace „Zmizelá Morava – Vyškov“
 • Mgr. Lukáš Tvrďoch – Příběh bizona z Lascaux na portálu RVP
 • Mgr. LukášTvrďoch – Bezbolestné opakování
 • Mgr. Lukáš Tvrďoch – Titulní strana
 • PhDr. Radek Mikulka, autor publikace Tenkrát za první republiky – recenze ve Vyškovském deníku
 • PhDr. Radek Mikulka, autor publikace Vyškov v proměnách – recenze ve Vyškovském deníku
 • PhDr. Radek Mikulka: Okresní město na počátku hnědého temna
 • PhDr. Radek Mikulka, autor publikace Vyškov v proměnách – recenze ve Vyškovském deníku
 • Mgr. Lukáš Tvrďoch: Despotický Orient a řeckořímští demokratičtí otrokáři
 • Mgr. Lukáš Tvrďoch: Dějepisný projekt o 2. světové válce s využitím (nejen) orálních historických pramenů pro kvarty víceletého gymnázia, deváté třídy ZŠ i pro střední školy.
 • Mgr. Lukáš Tvrďoch: Příručka dobré praxe, příspěvek Metoda Palec nahoru – palec dolů.
  • nautilus.scio.cz – projekt Nautilus společnosti Scio nabízí žákům základních a středních škol a jejich učitelům připravený systém kurzů a přípravných materiálů pro žáky a metodických materiálů pro pedagogy, které směřují k rozvoji dovednosti učit se (kompetence k učení).
  • Tato příručka dobré praxe přináší příklady ze škol zapojených do projektu, jak žákovskou kompetenci k učení podporují a rozvíjejí ve svém běžném školním životě, nezávisle na projektových materiálech. V několika kapitolách se můžete seznámit s plány vyučovacích hodin, využitím pracovních listů, s popisy akcí třídních i celoškolních, s programy realizovanými ve škole i výjezdově.
 • Mgr. Lukáš Tvrďoch: „Umíme vyučovat dějepis? , spoluautorství
  • článek v  časopise Komenský
  • Článek je shrnutím úvah a diskuse o smyslu a poslání vyučování dějepisu z konference pořádáné MU, o metodách a mezipředmětových vazbách, o vztahu mezi dějepisem na ZŠ, SŠ a přípravou budoucích i již praktikujících pedagogů na VŠ a mimo ně.
 • Mgr. Lukáš Tvrďoch: Obyvatelstvo Československa v období totality
 • Mgr. Lukáš Tvrďoch: Shodíme tu atomovku?
  • http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/shodime-tu-atomovku/
  • Simulační hra pro výuku jednoho z důležitých témat druhé světové války. Vede žáky k tomu, aby zvážili různé argumenty pro a proti použití jaderné zbraně USA na konci války. Skrze zaujetí daných rolí žáci zváží vlivy individuálních rodinných, ekonomických, společenských a politických aspektů na postoj jedince k historickým jevům.