DĚ – Učebnice

1. ročník

Čornej P. a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy I (pravěk a starověk), SPN, Praha 2004

Dějepis pro gymnázia a střední školy I

2. ročník

Čornej P. a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy II (středově a raný novověk), SPN 2004

Dějepis pro gymnázia a střední školy II