U3V - přihlášky pro nový akademický rok

Gymnázium a SOŠZE Vyškov se stala v loňském roce pobočkou Univerzity třetího věku ICV Mendelovy univerzity v Brně. Pro zájemce tak i letos nabízíme studium Univerzity třetího věku. Termín uzavření přihlášek pro zájemce o studium U3V pro akademický rok 2018/19 je  31. května 2018.

Výuka je realizována formou přednášek, seminářů, terénních cvičení, popř. laboratorních cvičení a odborných exkurzí. Studium je podmíněno pouze účastí na přednáškách. Účastníci studia neabsolvují žádné zkoušky ani neplní žádné úkoly. Pro řádné ukončení studia je třeba splnit 60% účast ve výuce.

Přednášky jsme zaměřili na oblast zdraví, zdravý životní styl, medicínu, ekonomiku a právo, komunikační techniku, psychologii, sociální problematiku, humanitní a přírodní vědy.

Studium je dvouleté a posluchači základního cyklu U3V absolvují v průběhu jednoho akademického roku 20 přednášek, zpravidla 10 přednášek v zimním a 10 přednášek v letním semestru.

Více informací o U3V včetně přihlášek a kontaktů najdete na stránkách Centra dalšího vzdělávání.

Štítky: