ŠVP GV verze 5.0 - kvinta až oktáva, 1.-4. ročník, platný od 1. 9. 2014

Svazek 1

1. Charakteristika školy

2. Charakteristika ŠVP

3. Hodnocení žáků

4. Vlastní hodnocení školy

5. Seznam příloh

6. Přehled aktualizací ŠVP GV

Svazek 2

Učební osnovy povinných předmětů

Příloha 1

Školní řád

Příloha 2

Učební osnovy volitelných a nepovinných předmětů

Příloha 3

Přehled zkratek používaných v ŠVP

Štítky: