Soutěž v první pomoci 2019

Soutěž v první pomoci pořádala SZŠ a VOŠ Jihlava a konala se v chatkovém táboře v Mladé Bříšti. Letos již 25. rokem. Soutěže se zúčastnilo celkem 29 soutěžících družstev ze zdravotnických škol z celé České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa. Naši školu reprezentovalo vítězné družstvo školního kola v poskytování první pomoci: velitel Marek Košut, Robin Chylík, Kristýna Jabůrková a Martina Němcová.

Výuka v praxi pokračuje…

V hodinách ekonomiky pravidelně navštěvujeme významné instituce ve Vyškově: územní pracoviště Finančního úřadu, Okresní správu sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Czech POINT na Turistickém informačním centru a obchodní banky. Pracovnice Czech POINTU nám vysvětlily, za jakým účelem byla tato místa zřízena. Informovaly nás o službách, které Czech POINT poskytuje, a o podmínkách jejich využití.

Volby nanečisto

fakescape

V úterý 21. 5. 2019 měli naši studenti možnost zahrát si únikovou hru, kterou pro středoškoláky připravili společně studenti a vyučující z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Cílem projektu s názvem Fakescape je informovat žáky i širší veřejnost o nebezpečí dezinformací a hoaxu. Už od rána se všechny třídy jedna po druhé snažily vyřešit zadané úkoly. Hra spočívala v tom, že studenti dostali jména kandidátů na prezidenta, postupně k nim získávali různé informace a museli zjistit, který kandidát využívá lživých slibů a informací, aby byl zvolen.

Exkurze do Vily Tugendhat

Dne 6. června jsme se studenty semináře dějin kultury navštívili Vilu Tugendhat, která se nachází v Brně. Vilu Tugendhat postavil roku 1930 Ludwig Mies van der Rohe. Jedná se o funkcionalistickou stavbu, která patří k základním dílům moderní architektury a od roku 2001 je také zapsána na seznamu památek UNESCO.

Slavkovské memento 2019

Dne 26. dubna 2019 proběhlo v Historickém sále zámku ve Slavkově u Brna slavnostní vyhlášení výsledků celostátní literárně-historické soutěže Slavkovské memento 2019. Letošní 15. ročník nabídl dvě témata: „Války – neválky“ a „80. výročí okupace Československa nacistickým Německem“.

Stránky