Centrum dalšího vzdělávání

Centrum dalšího vzdělávání (CDV) poskytuje vzdělávací služby široké veřejnosti. Aktuální nabídku aktivit a podrobné informace najdete na webu CDV.

Tags: 

Imatrikulace posluchačů Univerzity třetího věku

…aneb zpátky do školních lavic

Slavnostní vysokoškolský akt - imatrikulaci - absolvovali 26. 9. 2018 spoluobčané z Vyškova a blízkého okolí. Rozhodli se věnovat svůj volný čas zájmové aktivitě, která nejen bystří jejich mozek, zlepšuje všeobecný rozhled, rozšiřuje obzory, ale nabízí  také nová přátelství a příjemné posezení mezi lidmi. Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov je již druhým rokem pobočkou Univerzity třetího věku - Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.U3V poskytuje posluchačům zajímavé přednášky z různých oblastí – zdraví, zdravá výživa, psychologie, komunikace, relaxace, první pomoc, informační technologie, právní vztahy, historie, ekonomika, globální problémy lidstva, seznamuje s možností řešení problémů lidí v seniorském věku. V jednotlivých přednáškách se setkávají posluchači s lektory - akademickými pracovníky Mendelovy univerzity, s odborným zdravotnickým personálem vyškovské nemocnice, s lektory z praxe v oblasti práva, ekonomiky, moderní informační technologie, zdravotnictví.

Svůj první akademický rok zahájili posluchači 3. 10. 2018, mají před sebou deset přednášek v zimním semestru a deset přednášek v semestru letním. Ve svém studiu zároveň pokračují od 4. 10. 2018  „druháci“, kteří po absolvování a započtení všech přednášek druhého akademického roku budou na jaře slavnostně promováni.Hana Jelínková

Štítky: 

U3V - LVA 2. ročník

U3V - přihlášky pro nový akademický rok

Gymnázium a SOŠZE Vyškov se stala v loňském roce pobočkou Univerzity třetího věku ICV Mendelovy univerzity v Brně. Pro zájemce tak i letos nabízíme studium Univerzity třetího věku. Termín uzavření přihlášek pro zájemce o studium U3V pro akademický rok 2018/19 je  31. května 2018.

Výuka je realizována formou přednášek, seminářů, terénních cvičení, popř. laboratorních cvičení a odborných exkurzí. Studium je podmíněno pouze účastí na přednáškách. Účastníci studia neabsolvují žádné zkoušky ani neplní žádné úkoly. Pro řádné ukončení studia je třeba splnit 60% účast ve výuce.

Přednášky jsme zaměřili na oblast zdraví, zdravý životní styl, medicínu, ekonomiku a právo, komunikační techniku, psychologii, sociální problematiku, humanitní a přírodní vědy.

Studium je dvouleté a posluchači základního cyklu U3V absolvují v průběhu jednoho akademického roku 20 přednášek, zpravidla 10 přednášek v zimním a 10 přednášek v letním semestru.

Více informací o U3V včetně přihlášek a kontaktů najdete na stránkách Centra dalšího vzdělávání.

Štítky: 

U3V: A hurá na prázdniny!

Toto vysněné přání platí ovšem jen pro posluchače Univerzity třetího věku. Na Gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a ekonomické Vyškov absolvovali spoluobčané z řad seniorů celkem 20 tematických zajímavých přednášek v zimním a v letním semestru. 18. dubna 2018 ukončili 1. akademický rok. Oba dva semestry se posluchači setkávali s odbornými lektory, kteří předávali zajímavé poznatky využitelné v běžném životě.

Přednášející byli z řad odborníků z praxe nebo z řad vysokoškolských a středoškolských pedagogů. A jak běžel čas akademického roku, prolínala se témata z oblasti exekuce, osobního bankrotu, finanční gramotnosti, závěti, dědického práva, kupní a darovací smlouvy, ochrany zájmu spotřebitele. Řada posluchačů se poprvé setkala s tvorbou, úpravou a publikací fotografií a videa, někteří se seznámili s taji e-mailových schránek. Podnětná a zajímavá témata byla z oblasti: výživa, diabetes, zdravotně nezávadné potraviny, prevence a terapie onkologických onemocnění, rehabilitace, ošetřovatelská péče v domácím prostředí, praktické ukázky poskytnutí první pomoci.Během celého akademického roku se v diskuzním fóru řešila ožehavá aktuální témata dnešní doby, navazovala se nová přátelství, kvalitně a příjemně se naplňovala odpoledne.

Hana Jelínková

Štítky: 

Univerzita třetího věku