Erasmus+

Naše škola úspěšně vstoupila do nového vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. Na základě výsledku výběrového řízení  se zapojuje do projektu mobility osob v rámci Klíčové akce 1 (KA1 - profesní rozvoj) pro školský sektor a tím získává možnost  vyslat své pracovníky do zahraničí  na kurzy  s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností.

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a KomiseZa obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem. 

 

 

 

 

 

 

Štítky: 
Česky

Erasmus + Mobilita pro učitele anglického jazyka

Naše škola je od listopadu 2014 úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +. V rámci jeho podprogramu Comenius: Klíčová akce 1- Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání se Mgr. Zlatka Zbořilová zúčastnila o prázdninách metodického kurzu pro učitele anglického jazyka Language and Methodology of English Teaching + optional Teaching Knowledge Test Modules na jazykové škole Anglo- Continental School of English ve městě Bournemouth ve Velké Británii. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Kurz byl určen pro učitele anglického jazyka 2. stupně ZŠ a středních škol. Zahrnoval všechna důležitá témata metodiky výuky AJ a osvěžení jazykových znalostí a dovedností. Tato jazyková škola má dlouholetou tradici i akreditaci Britské rady potvrzující kvalitu kurzů a všech poskytovaných služeb, učí se zde studenti z celého světa, např. ze Španělska, Kolumbie, Ruska, Číny, Japonska, Saudské Arábie, Brazílie, Německa.

Získání nových poznatků a materiálů z oblasti metodiky, osvěžení jazykových znalostí a dovedností, komunikace v reálném prostředí, práce v mezinárodní skupině učitelů, možnost nejen komunikovat v anglickém jazyce, ale i se dozvědět zajímavé informace z oblasti školství a výuky v jiných zemích, ubytování v hostitelské rodině a s tím spojená možnost nahlédnutí do reálného života anglické rodiny a další neformální komunikace v AJ, hlubší seznámení s kulturou a životním stylem – to vše tato mobilita umožnila. Nové poznatky i dovednosti budou využity v procesu výuky a o získané materiály se bude paní učitelka v průběhu roku dělit i se svými kolegy v rámci předmětové komise AJ.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

Štítky: 

Mobilita Erasmus + Za ruštinou do Rigy

Za ruštinou se do Rigy (hlavního města Lotyšska) vydala v srpnu 2016 Mgr. Zlatka Zbořilová.  Zúčastnila se zde kombinovaného jazykového a metodického kurzu pro učitele ruského jazyka. Kurz probíhal na jazykové škole Durbe Russian Language Academy. Mobilita byla financována z programu Evropské unie Erasmus+.

Jazykový kurz byl zaměřen především na rozvoj jazykových dovedností na pokročilé úrovni, metodický kurz byl určen pro učitele ruského jazyka 2. stupně ZŠ a středních škol. Zahrnoval všechna důležitá témata metodiky výuky RJ a také aktuální informace o možnostech využití moderních technologií, praktické úkoly a obsahoval i aktivity na osvěžení jazykových znalostí a dovedností.

DURBE Russian Language Academy má dvacetiletou tradici výuky a poskytuje akreditované kurzy ruštiny v Lotyšsku. Jazyková škola je členem významných mezinárodních organizací FIYTO, ALTO a EAQUALS, které garantují kvalitu kurzů a veškerých služeb poskytovaných jazykovou školou. Na této škole se učí studenti z mnoha zemí celého světa, např. z Velké Británie, Francie, USA, Japonska. Kromě výuky ruského jazyka se konají i kurzy pro učitele RJ.

Získání nových poznatků a materiálů z oblasti metodiky, osvěžení jazykových znalostí a dovedností, práce v mezinárodní skupině učitelů, možnost nejen komunikovat, ale také se dozvědět zajímavé informace z oblasti výuky v jiných zemích, ubytování v hostitelské rodině a s tím spojená možnost nahlédnutí do reálného života rodiny a další neformální komunikace, hlubší seznámení s kulturou a životním stylem – to vše tato mobilita umožnila.

Nové poznatky i dovednosti budou využity v procesu výuky a o získané materiály se budou sdíleny v rámci předmětové komise RJ.

Mgr. Zlatka Zbořilová

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

                                                      

Štítky: 

Mobilita Erasmus + přispěla k rozvoji školy

Naše škola je od listopadu 2014 úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +.  V rámci jeho podprogramu Comenius: Klíčová akce 1- Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání jsme podali projekt, díky němuž se zástupkyně ředitele pro gymnaziální obory Ing. Hana Čermáková zúčastnila o prázdninách kombinovaného jazykového kurzu v jazykové škole The English Language Centre v Brightonu ve Velké Británii. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Kurz byl určen pro učitele a vedoucí pracovníky škol. První část kurzu byla věnována jazykovému vzdělávání, druhou částí kurzu byla návštěva v místní škole.

Hospitace ve škole je moderní forma předávání poznatků, kdy hospitující absolvuje s vyučujícím celý výukový proces, včetně přípravy na hodinu a plnění povinností nepřímo souvisejících s výukou. Součástí je také seznámení s organizací školského systému v dané zemi. Velkým přínosem je také možnost neformálních diskusí se členy pedagogického sboru. Protože se jednalo o závěr školního roku, bylo přínosné sledovat, jak jsou organizovány závěrečné zkoušky. Zajímavé bylo i srovnání průběhu sportovního dne školy, který se i na naší škole pravidelně organizuje.

Velmi inspirativní bylo sledovat schopnosti žáků při práci s výpočetní technikou. Žáci navštívené školy se věnují programování již od prvního stupně. V hodinách využívají elektronické učebnice, které stahují ze společného úložiště. Každý žák má tablet s aplikací nahrazující studijní průkaz. Zajímavý byl také propracovaný systém vlastního hodnocení žáků - tzv. RAG (red - amber - green) report, kdy žáci sami hodnotili úroveň svojí práce.

Přínosem mobility byla také možnost komunikovat se členy hostitelské rodiny o jejich zkušenostech se vzdělávacím systémem v Anglii.

Nové poznatky i dovednosti budou využity nejen v rámci předmětové komise informatiky, ale i v procesu organizace výuky na naší škole.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

Štítky: 

Mobilita Erasmus + umožnila jazykové vzdělávání

Naše škola je od listopadu 2014 úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +.  V rámci jeho podprogramu Comenius: Klíčová akce 1- Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání jsme podali projekt, díky němuž se zástupkyně ředitele pro gymnaziální obory Ing. Hana Čermáková zúčastnila v červnu tohoto roku  jazykového kurzu v jazykové škole Centre of English Studies ve Wimbledonu ve Velké Británii. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Jazyková škola CES má dlouholetou tradici, opakovaně získala cenu Star English Language School in Europe, má akreditaci Britské rady potvrzující kvalitu kurzů a všech poskytovaných služeb. V kurzech se učí studenti z celého světa, měla jsem možnost seznámit se studenty z Francie, Thajwanu, Saudské Arábie, Jižní Koree a  Itálie. Jazykový kurz anglického jazyka pro pokročilé byl zaměřen na rozvoj slovní zásoby a správné používání časování sloves. Výuka probíhala v malých skupinách (maximálně pěti) členů ve dvou samostatných blocích s různými učiteli. Prostor byl věnován i individuálním konzultacím.

Mobilita mi umožnila nejen komunikovat v anglickém jazyce v reálném prostředí, zlepšit  výslovnost a upevnit gramatické jevy, ale také pracovat v mezinárodní skupině a dozvědět se  zajímavé informace z oblasti školství a výuky v jiných zemích.

Přínosem mobility byla také možnost komunikovat se členy hostitelské rodiny o jejich zkušenostech se vzdělávacím systémem v Anglii.

Nové poznatky i dovednosti budou využity při organizování mezinárodních projektů a  v procesu organizace výuky na naší škole.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

 

Štítky: 

Vyhodnocení mobilit 2014-2016

Naše škola je od listopadu 2014 úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +.  V rámci jeho podprogramu Comenius: Klíčová akce 1- Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání jsme podali projekt, díky němuž jsme mohli uskutečnit čtyři mobility. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Všechny mobility přispěly ke zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov.

Dvě z nich byly zaměřeny jazykově – metodicky. V rámci první mobility se vyučující anglického jazyka Mgr. Zlatka Zbořilová účastnila metodického kurzu v anglickém Bournemouth. Druhý jazykově-metodický kurz na podporu výuky ruského jazyka se uskutečnil v roce 2016 lotyšské Rize. Obě mobility byly velkým přínosem – umožnily získat nové poznatky a materiály z oblasti metodiky, osvěžit jazykové znalosti a dovednosti, komunikovat v reálném prostředí, pracovat v mezinárodní skupině učitelů, dozvědět se zajímavé informace z oblasti školství a výuky v jiných zemích.

Třetí mobilitou byl kombinovaný kurz, který umožnil mimo jiné i hospitaci Ing. Haně Čermákové přímo v anglické škole. Hospitace je moderní forma předávání poznatků, kdy hospitující absolvuje s vybraným vyučujícím celý výukový proces, včetně přípravy na hodinu a plnění povinností nepřímo souvisejících s výukou. Součástí návštěvy školy bylo také seznámení s organizací školského systému v dané zemi. Velkým přínosem byla také možnost neformálních diskusí se členy pedagogického sboru.

 Poslední týdenní mobilita byla zaměřena na zdokonalení jazykových dovedností. Mobilita umožnila zástupkyni ředitele pro gymnaziální vzdělávání Ing. Haně Čermákové nejen komunikovat v anglickém jazyce v reálném prostředí, zlepšit  výslovnost a upevnit gramatické jevy, ale také pracovat v mezinárodní skupině a dozvědět se  zajímavé informace z oblasti školství a výuky v jiných zemích.

Přínosem mobilit bylo také ubytování v hostitelských rodinách a s tím spojená možnost nahlédnutí do reálného života anglické rodiny a další neformální komunikace v AJ, hlubší seznámení s kulturou a životním stylem.

Nově získané schopnosti a zkušenosti využije naše škola k motivaci ostatních pracovníků k dalšímu vzdělávání, k motivaci žáků k celoživotnímu vzdělávání, ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu, k aplikaci nových metod do organizace výuky, k šíření osvědčených postupů ve vzdělávání, k zefektivnění organizačního procesu, k zlepšení ICT dovedností a jazykových a komunikačních dovedností.

V příloze článku jsou k dispozici materiály vytvořené na základě informací, zkušeností a materiálů získaných v průbehu mobilit.

Vzhledem k získaným dobrým zkušenostem účastnic bychom v zapojení do projektu Erasmus + chtěli pokračovat i v následujících letech.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a KomiseZa obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

Štítky: 
Česky

Informace v médiích

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a KomiseZa obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

 

Štítky: 
Česky