Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přihlášky do jednotlivých oborů přijímáme do 1. března. Na přihlášku uvádějte název oboru, kód oboru a zaměření oboru (týká se oborů gymnázium 8leté a obchodní akademie). Doporučujeme podání přihlášky bezkontaktně (poštou). Úřední hodiny pro osobní podání jsou stanoveny na úterý a středu 8.00-12.00 hod. Žádáme zákonné zástupce, aby pečlivě zkontrolovali kontaktní údaje na přihlášce (telefon, email).  Všem uchazečům budou začátkem dubna zaslány poštou písemné pozvánky k přijímací zkoušce. 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne online 2. února 2021 od 14:00-15:00 hod. a od 16:00-17:00 hod. na Google Meetu na adrese https://meet.google.com/bzu-cxtw-far (je nutné mít Google účet, doporučujeme aplikaci GMeet v mobilu). 

Úřední hodiny v době uzavření školy

Po dobu uzavření školy z důvodu epidemiologických opatření budou úřední hodiny každé pondělí od 8.00 do 12.00 hod. Pro podání přihlášek k přijímacímu řízení jsou stanoveny mimořádné úřední hodiny každé úterý a středu od 8.00 do 12.00 hod.