Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pátek 30.6.2017
Nepřítomné třídy01234567891011
1.ADSDSDSDSDSDSDSDS
1.BDSDSDSDSDSDSDSDS
1.PADSDSDSDSDSDSDSDS
2.ADSDSDSDSDSDSDSDS
2.BDSDSDSDSDSDSDSDS
2.SADSDSDSDSDSDSDSDS
3.ADSDSDSDSDSDSDSDS
3.BDSDSDSDSDSDSDSDS
3.TADSDSDSDSDSDSDSDS
4.ADSDSDSDSDSDSDSDSDS
4.BDSDSDSDSDSDSDSDSDS
4.KADSDSDSDSDSDSDSDS
5.QADSDSDSDSDSDSDSDS
6.XADSDSDSDSDSDSDSDS
6.XBDSDSDSDSDSDSDSDS
7.MADSDSDSDSDSDSDSDS
7.MBDSDSDSDSDSDSDSDS
8.OADSDSDSDSDSDSDSDSDS
8.OBDSDSDSDSDSDSDSDSDS
Nepřítomní učitelé01234567891011
Alánová Milana....-....---
Balátová Mária....-..----
Breburdová Vlasta---......---
Bednářová Marta....-......---
Crhonková Jitka..-....----
Čermáková Hana--------
Drábková Blanka--..-----
Grmelová Kateřina--------
Hrežová Jitka........----
Hrdinová Alena-....-..---
Herman František....-......---
Höferová Iveta--------
Hájek Jiří-......-----
Hanák Pavel--------
Holzer Miloš--------
Jančiová Lenka....------
Kubartová Ivana..-------
Kubaláková Věra-..------
Klement Petr--------
Klement Václav--------
Kolčářová Jana..-..-..---
Klimešová Alena-..------
Kudlička Petr........-----
Měřínská Romana..........----
Mikulka Radek....-....---
Mačíková Miloslava......-----
Minářová Lada-..........-....----
Máslová Renata........----
Nedomová Petra..-....----
Orságová Romana..-------
Orság Jaroslav..-..-..---
Pavlíková Jana-....-..---
Pluskalová Alena--------
Plevová Jana..-..-----
Rumpelová Ivana....-..----
Skálová Klára-....-----
Škarydková Eva--------
Šefčíková Vlasta--------
Šustek Zdeněk....-....---
Ševčíková Zuzana----..-....----
Tichopádová Eva--------
Tonkovičová Monika---....---
Tvrďoch Lukáš........----
Vejmolová Alena....--....---
Vrbacká Gabriela......-..---
Vlčková Eva....-......---
Vybíralová Iva--------
Voženílková Ivana--------
Wetterová Danuše..-..------
Zedníková Olga--------
Zourková Renata--------
Zádrapová Lenka....-....---
Zavadil Ivo--------
Zbořilová Zlatka....-....-..---
Místnosti mimo provoz01234567891011
351jinýjinýjinýjinýjiný
353jinýjinýjinýjinýjiný
354jinýjinýjinýjinýjiný
355jinýjinýjinýjinýjiný
359jinýjinýjinýjinýjiný
360jinýjinýjinýjinýjiný
Změny v rozvrzích učitelů:
Alánová Milana2. hododpadáMA4.A
Balátová Mária1. hodnavíc TH1.B(269)
2. hododpadáMA1.Bzrušeno
Bednářová Marta1. hododpadáZE7.MAzrušeno
Crhonková Jitka2. hododpadáAJ8.OB (AJ12)+
Drábková Blanka1. hodnavíc TH2.SA(112)
Hrežová Jitka1. hodnavíc TH6.XA(270)
1. hododpadáBi6.XA (BI1)zrušeno
2. hododpadáBi6.XA (BI1)
Hrdinová Alena1. hododpadáNJ1.B (NJ21)+zrušeno
2. hododpadáNJ4.B (NJ12)
Herman František1. hododpadáBi2.Azrušeno
Hájek Jiří1. hodnavíc TH3.B(258)
2. hododpadáFY1.Azrušeno
Holzer Miloš1. hododpadáIN6.XB (P2)zrušeno
2. hododpadáIN6.XB (P1)
Jančiová Lenka1. hododpadáZE3.Bzrušeno
Klement Petr1. hodnavíc TH4.KA(222)
1. hododpadáTV3.TA (Chl)+zrušeno
2. hododpadáTV3.TA (Chl)+
Kolčářová Jana1. hodnavíc TH2.A(157)
1. hododpadáČJ8.OB
2. hododpadáČJ3.A
Klimešová Alena1. hododpadáTV3.TA (Dív)zrušeno
2. hododpadáTV3.TA (Dív)
Kudlička Petr1. hodnavíc TH3.TA(218)
Měřínská Romana1. hododpadáAJ2.SA (AJ12)zrušeno
2. hododpadáAJ1.PA (AJ11)
Mikulka Radek1. hododpadáČJ4.A
2. hododpadáDE2.B
Mačíková Miloslava2. hododpadáAJ8.OB (AJ13)
Máslová Renata1. hodnavíc TH1.A(217)
1. hododpadáZE1.PAzrušeno
Nedomová Petra1. hodnavíc TH6.XB(165)
1. hododpadáAJ4.B (AJ11)
Orságová Romana1. hodnavíc TH3.A(159)
1. hododpadáIN5.QA (P1)zrušeno
2. hododpadáIN5.QA (P2)
Orság Jaroslav1. hododpadáCH6.XA (CH2)zrušeno
2. hododpadáCH6.XA (CH2)
Pavlíková Jana2. hododpadáAJ1.PA (AJ12)
Plevová Jana1. hodnavíc TH2.B(268)
2. hododpadáSV3.B
Rumpelová Ivana1. hododpadáAJ2.SA (AJ11)zrušeno
Skálová Klára1. hodnavíc TH7.MB(319)
1. hododpadáŠJ1.B (ŠJ21)+zrušeno
2. hododpadáDE7.MB
Šustek Zdeněk1. hododpadáFY7.MBzrušeno
Tonkovičová Monika1. hododpadáAJ4.B (AJ12)
2. hododpadáAJ8.OA (AJ11)
Tvrďoch Lukáš1. hodnavíc TH1.PA(120)
1. hododpadáČJ6.XB (P1)zrušeno
2. hododpadáČJ6.XB (P2)
Vejmolová Alena1. hododpadáNJ1.B (NJ22)+zrušeno
2. hododpadáVV2.SA
Vybíralová Iva1. hodnavíc TH5.QA(257)
1. hododpadáMA5.QA (P2)zrušeno
2. hododpadáMA5.QA (P1)
Wetterová Danuše1. hodnavíc TH7.MA(160)
1. hododpadáMA2.Bzrušeno
Zourková Renata1. hododpadáTV4.KA (Dív)zrušeno
2. hododpadáTV4.KA (Dív)
Zádrapová Lenka1. hododpadáBi3.Azrušeno
2. hododpadáBi7.MA
Zbořilová Zlatka1. hododpadáRJ1.B (RJ21)+zrušeno
2. hododpadáRJ4.B (RJ11)
Změny v rozvrzích tříd:
1.A1. hodTH(217)navícMáslová Renata
1. hodNJNJ21odpadá(HD)
1. hodNJNJ22odpadá(VE)
1. hodRJRJ21odpadá(ZZ)
1. hodŠJŠJ21odpadá(SK)
2. hodFYodpadá(HJ)
3. hodINP1odpadá(MS)
3. hodČJP2odpadá(MN)
4. hodINP2odpadá(MS)
4. hodČJP1odpadá(MN)
5. hodZEodpadá(MS)
2.-9. hod Domácí studium
1.B1. hodTH(269)navícBalátová Mária
1. hodNJNJ21odpadá(HD)
1. hodNJNJ22odpadá(VE)
1. hodRJRJ21odpadá(ZZ)
1. hodŠJŠJ21odpadá(SK)
2. hodMAodpadá(BA)
3. hodAJAJ11odpadá(ME)
3. hodAJAJ12odpadá(RU)
4. hodZEodpadá(BA)
2.-9. hod Domácí studium
1.PA1. hodTH(120)navícTvrďoch Lukáš
1. hodZEodpadá(MS)
2.-9. hod Domácí studium
2.A1. hodTH(157)navícKolčářová Jana
1. hodBiodpadá(HE)
2.-9. hod Domácí studium
2.B1. hodTH(268)navícPlevová Jana
1. hodMAodpadá(WE)
2.-9. hod Domácí studium
2.SA1. hodTH(112)navícDrábková Blanka
1. hodAJAJ11odpadá(RU)
1. hodAJAJ12odpadá(ME)
2.-9. hod Domácí studium
3.A1. hodTH(159)navícOrságová Romana
1. hodBiodpadá(ZP)
2.-9. hod Domácí studium
3.B1. hodTH(258)navícHájek Jiří
1. hodZEodpadá(JN)
2.-9. hod Domácí studium
3.TA1. hodTH(218)navícKudlička Petr
1. hodTVChlodpadá(KL)
1. hodTVDívodpadá(KŠ)
2.-9. hod Domácí studium
4.A1.-9. hod Domácí studium
4.B1.-9. hod Domácí studium
4.KA1. hodTH(222)navícKlement Petr
1. hodTVChlodpadá(KL)
1. hodTVDívodpadá(ZO)
2.-9. hod Domácí studium
5.QA1. hodTH(257)navícVybíralová Iva
1. hodMAP2odpadá(VY)
1. hodINP1odpadá(OG)
2.-9. hod Domácí studium
6.XA1. hodTH(270)navícHrežová Jitka
1. hodCHCH2odpadá(OR)
1. hodBiBI1odpadá(HÁ)
2.-9. hod Domácí studium
6.XB1. hodTH(165)navícNedomová Petra
1. hodČJP1odpadá(TR)
1. hodINP2odpadá(HO)
2.-9. hod Domácí studium
7.MA1. hodTH(160)navícWetterová Danuše
1. hodZEodpadá(BE)
2.-9. hod Domácí studium
7.MB1. hodTH(319)navícSkálová Klára
1. hodFYodpadá(ŠT)
2.-9. hod Domácí studium
8.OA1.-9. hod Domácí studium
8.OB1.-9. hod Domácí studium

Program dne se řídí zvláštním rozpisem akcí, po skončení akce je konec vyučování.

Zpracováno v systému Bakaláři.