Aktivity a úspěchy ZE GYM + SOŠ

V rámci zeměpisu podnikáme různé akce, od výletů, exkurzí, soutěží až po různé pobyty. Seznam se každoročně mění podle nabídky, ale některé akce se staly na Gymnáziu již tradicí. Patří sem:

prima – kvarta

 • vzdělávací projekt Planeta 3000
 • výuka GIS v rámci hodin zeměpisu – tvorba map(v ArcMap 10)

prima

 • přírodovědné praktikum (práce s GPS)
 • návštěva planetária
 • historicko-zeměpisná procházka Vyškovem

 sekunda

 • exkurze Olomouc (společně s De)
 • archeoskanzen Modrá (společně s De)
 • návštěva Respona (společně s CH) 

 tercie

 • exkurze Slavkov (společně s De) 

kvarta

 • zeměpisné praktikum
 • návštěva Dukovan (Mohelenská hadcová step¨)
 • projekt Jezdíme autem

1. ročník a kvinta

 • práce s GPS v rámci seznamovacího pobytu na Maliné
 • exkurze do veřejnosti volně nepřístupných jeskyní Moravského krasu
 • exkurze PVE Dalešice a JE Dukovany nebo PVE Dlouhé Stráně – společně s fyzikou

2. ročník a sexta

 • exkurze Moravský kras  pro 2. roč. – společný projekt s Č, D, B, Tv
 • exkurze Hranický kras a Helfštýn – společný projekt s Č, D, B, Tv

Semináře

 • muzeum Vyškovska, Alois Musil
 • exkurze do Pivovaru Vyškov

Další akce jsou dobrovolné:

 • poznávací zahraniční zájezdy – jednou za dva roky
 • turisticko-poznávací víkendové pobyty
 • cyklovýlety do okolí Vyškova
 • lyžařsko-zeměpisně-„protidrogové“ zájezdy