Aktivity a úspěchy MA GYM + SOŠ

  • Matematicko Fyzikální Expedice

v září a v dubnu vám naplní týden netradičními přírodovědnými úlohami, nezapomenutelnými zážitky s prváky jiných středních škol  

  • Korespondenční semináře

vám nabízí k řešení zajímavé úlohy 

         BRKOS (brněnský matematický seminář)

         Prase (pražský matematický seminář)

  • Semináře pořádané Masarykovou universitou

skýtají příležitosti k seznámení se s lidmi podobných zájmů a k přípravě na matematickou olympiádu 

  • Soutěže

umožňují porovnat znalosti a schopnosti s vrstevníky

        Logická olympiáda – říjen

        Přírodovědný klokan – říjen

        Pythagoriáda – školní kola v listopadu

        Internetová matematická olympiáda – listopad

        Matematická olympiáda – školní kola v lednu

        Matematický klokan – březen

 

Výsledky jednotlivých kol soutěží jsou v sekci Ročenka a na JMSkoly.cz