Aktivity a úspěchy HV GYM

V průběhu roku se žáci účastní krátkodobých projektů tematicky  zaměřených. Pravidelně připravujeme vystoupení na Den otevřených dveří a školní akademii. Pořádáme zájezdy do divadel v Brně i v Praze. Podle aktuální nabídky se účastníme výchovných koncertů.

  • Návštěva koncertů (Brno, Vyškov – Kruh přátel hudby)
  • Návštěva přednášek z hudební tematikou – Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov
  • Vánoční koncert studentů gymnázia
  • Jarní koncert studentů gymnázia
  • Výchovné koncerty
  • Exkurze – barokní varhany v kostele sv. Mořice v Olomouci
  • Návštěva ve Světě klavírů ve Vyškově
  • Exkurze do památníku Leoše Janáčka Brno

Pravidelně připravujeme

  • Vánoční koncert
  •  Jarní koncert