Aktivity a úspěchy FY GYM + SOŠ

V rámci předmětu:

  • pořádání exkurzí a to samostatně nebo ve spolupráci s jinými předměty
  • ověření teoretických poznatků a vědomostí ve fyzikální laboratoři (laboratorní úlohy – praktická část)
  • příprava žáků na fyzikální olympiádu