Aktivity a úspěchy CH GYM + SOŠ

Exkurze RESPONO

Studenti tercií se účastní exkurze do RESPONA ve Vyškově. Dozví se zajímavé informace o třídění odpadu a na toto téma, pak v hodině chemie, dělají projekt.