Praktická zkouška z odborných předmětů pro obor

Obchodní akademie pro školní rok 2018 /2019

 

Struktura praktické zkoušky

7:45 – 8:00 hod.

15 min.

zahájení – organizační pokyny

8:00 – 12:00 hod.

4 x 60 min.

čistý čas samostatné práce

Část

Čas

Maximální počet bodů

Minimální počet bodů pro úspěšné složení jednotlivých částí

 

Celkem

240 min.

100

25

A)      Písemná a elektronická korespondence

30 min.

10

3

B)      Účetnictví – v uživatelském prostředí aplikačního softwaru Pohoda

 150 min.

60

15

Vystavení dokladů

50 min.

20

 

Účtování hospodářských operací

– účetní deník, rozvaha, výsledovka

100 min.

40

C)      Ekonomika - výpočty

60 min.

30

7

Odpisy

20 min

10

 

Kalkulace

20 min

10

Finanční analýza

20 min

10

 

 

Místo konání zkoušky: učebna IN 3 (203), IN 4 (202)

Povolené pomůcky:

  • kalkulačka
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
  • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
  • Účtový rozvrh pro podnikatele


Last modified: Thursday, 20 September 2018, 3:57 PM