Maturitní okruhy ze zeměpisu

 

 1. Země jako vesmírné těleso
 2. Postavení Země ve vesmíru
 3. Geografická kartografie
 4. Atmosféra
 5. Hydrosféra
 6. Litosféra a georeliéf
 7. Pedosféra a biosféra
 8. Geografie obyvatelstva a sídel
 9. Geografie hospodářství
 10. Politická geografie
 11. Afrika
 12. USA, Kanada
 13. Latinská Amerika
 14. Austrálie a Oceánie
 15. Asie
 16. Střední Evropa
 17. Západní Evropa
 18. Jižní Evropa
 19. Jihovýchodní Evropy
 20. Východní Evropa
 21. Severní Evropa, polární oblasti
 22. Česká republika - fyzickogeografická charakteristika
 23. Česká republika - obyvatelstvo, sídla
 24. Česká republika - hospodářství
 25. Česká republika - jihomoravský region, okres Vyškov

Povolenými pomůckami je vlastní kalkulačka. Atlasy dodá škola.

Last modified: Friday, 10 February 2017, 8:07 AM