Maturitní otázky

 1. Pravěké umění
 2. Mezopotámské kultury
 3. Umění starověkého Egypta
 4. Umění Indie
 5. Předřecké kultury – Kréta, Mykény
 6. Řecké antické umění
 7. Etruské starověké umění
 8. Římské starověké umění
 9. Raně křesťanské a románské umění
 10. Gotické umění
 11. Umění rané renesance
 12. Umění vrcholné renesance a manýrismu
 13. Barokní a rokokové umění
 14. Klasicismus a empír
 15. Romantismus a realismus 19. století
 16. Secese a symbolismus
 17. Impresionismus
 18. Postimpresionismus
 19. Expresionismus, fauvismus
 20. Dadaismus a metafyzická malba
 21. Surrealismus
 22. Kubismus, futurismus
 23. Nefigurativní umění
 24. Umění 20. století
 25. Architektura 20. století

Studenti předloží u maturitní zkoušky 10 praktických prací.

Last modified: Tuesday, 15 September 2015, 3:17 PM