Maturitní otázky z Matematiky 

 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin
 2. Teorie množin, číselné obory, intervaly, Vennovy diagramy
 3. Mocniny a odmocniny v oboru reálných čísel
 4. Algebraické výrazy
 5. Funkce a jejich základní vlastnosti
 6. Lineární funkce, lineární rovnice a nerovnice
 7. Kvadratická funkce, kvadratické rovnice a nerovnice
 8. Racionální funkce,  iracionální funkce, iracionální rovnice
 9. Funkce, rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami
 10. Exponenciální a logaritmické funkce, exponenciální a logaritmické rovnice
 11. Goniometrické funkce
 12. Úpravy goniometrických výrazů, goniometrické rovnice
 13. Trigonometrie
 14. Geometrické útvary v rovině
 15. Konstrukční planimetrické úlohy
 16. Stereometrie, polohové úlohy a metrické úlohy
 17. Objemy a povrchy těles
 18. Komplexní čísla, řešení rovnic v oboru komplexních čísel
 19. Posloupnosti a řady
 20. Aritmetická a geometrická posloupnost
 21. Kombinatorika
 22. Pravděpodobnost a statistika
 23. Vektorová algebra
 24. Analytická geometrie lineárních útvarů
 25. Analytická geometrie kuželoseček

Povolené pomůcky:

Žák má vlastní kalkulačku bez grafického režimu, psací a rýsovací potřeby,

škola poskytne MFCHT.

 

Last modified: Thursday, 18 October 2018, 7:49 AM