Maturitní okruhy z chemie

 1. Základní chemické pojmy.
 2. Elektronový obal.
 3. Periodický zákon a periodická soustava prvků.
 4. Chemická vazba.
 5. Chemické reakce, chemická kinetika, chemická rovnováha.
 6. Vodík, kyslík, voda.
 7. Nepřechodné prvky kovového charakteru.
 8. p5 - prvky.
 9. p4 - prvky.
 10. p3- prvky.
 11. p2- prvky.
 12. d – prvky.
 13. Základy organické chemie.
 14. Nasycené uhlovodíky.
 15. Nenasycené uhlovodíky.
 16. Aromatické uhlovodíky.
 17. Halogenderiváty uhlovodíků.
 18. Dusíkaté deriváty uhlovodíků.
 19. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků. Hydroxysloučeniny.
 20. Karbonylové sloučeniny.
 21. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty.
 22. Aminokyseliny a bílkoviny.
 23. Sacharidy.
 24. Lipidy.
 25. Základy biochemie, nukleové kyseliny.


Povolené pomůcky: kalkulačka bez grafického režimu, periodickou tabulku prvků a  MFCHT poskytne škola.

Last modified: Thursday, 18 October 2018, 7:55 AM