Maturitní okruhy z HV 

 1. Počátky hudby; bicí nástroje
 2. Baroko a J. S. Bach, G. F. Händel a A. Vivaldi
 3. Opera; zpěv, pěvecké hlasy
 4. Formy hudebního klasicismu; smyčcové nástroje
 5. W. A. Mozart; dechové nástroje dřevěné
 6. L. van Beethoven; klávesové nástroje
 7. Romantismus a jeho vlivy v díle F. Chopina a  F. Liszta.
 8. B. Smetana; akordy
 9. a. Dvořák; česká hudba ve světě
 10. Ruská hudba, hudba a pohyb
 11. Impresionismus
 12. Hudební experimenty 20. století; tón a hudební výrazové prostředky
 13. L. Janáček; lidové nástroje
 14. Bohuslav Martinů; folklorní soubory ve Vyškově
 15. Hudba divadel malých forem (Semafor, Osvobozené div.) - osobnost Jaroslava Ježka
 16. Hudební divadlo (opereta a muzikál)
 17. Šanson a Edith Piaf
 18. Jazz a Louis Armstrong; dechové nástroje žesťové
 19. Rock’n’roll a Elvis Presley; symfonický orchestr
 20. Art rock - Queen a Pink Floyd
 21. The Beatles a The Rolling Stones
 22. Česká populární hudba
 23. Světová populární hudba posledního čtvrtstoletí
 24. Člověk a hudba (muzikoterapie, hudební festivaly ad.)
 25. Hudba Vyškovska
Last modified: Sunday, 22 March 2015, 6:44 PM