Maturitní okruhy z dějepisu

 1. Starověké orientální státy
 2. Starověké Řecko
 3. Starověký Řím
 4. Naše země od Velké Moravy po vymření Přemyslovců
 5. České země od nástupu Lucemburků po konec husitských válek
 6. České země od konce husitství po české stavovské povstání 1618
 7. Vývoj uměleckých slohů
 8. Reformace v Evropě, Třicetiletá válka
 9. Naše země od konce Třicetileté války po ukončení josefinských reforem
 10. Buržoazní revoluce v Evropě a v Americe
 11. Evropa od napoleonských válek po revoluci 1848
 12. Naše země od národního obrození do vzniku Československa
 13. Světové velmoci druhé poloviny 19. století
 14. Mezinárodní vztahy a zahraniční politika velmocí 19. a počátku 20. století
 15. První světová válka
 16. Vznik Československa a jeho vývoj do roku 1929
 17. Československo v období od roku 1929 do Mnichova
 18. Svět v letech 1917-1932
 19. Svět v letech 1933-1939
 20. Druhá světová válka
 21. Protektorát Čechy a Morava, Slovenský štát
 22. Československo od konce druhé světové války do roku 1968
 23. Československo v letech 1968-1989
 24. Svět v letech 1945-1960
 25. Svět od roku 1960 dosud
Last modified: Thursday, 18 October 2018, 7:44 AM