Počítačová etika

Zásady počítačové etiky

  1. nepoužiješ počítače k poškozování jiných uživatelů
  2. nebudeš rušit práci jiných uživatelů
  3. nenarušíš soukromí jiného uživatele
  4. nepoužiješ počítače ke krádeži nebo jiné nelegální činnosti
  5. nepoužiješ počítače k falešnému svědectví
  6. nebudeš šířit nelegálními způsoby software
  7. nepoužiješ počítačové zdroje jiných lidí bez jejich souhlasu
  8. nebudeš si přisvojovat intelektuální výstupy jiných uživatelů
  9. budeš se zabývat sociálními dopady programů, které vytváříš
  10. použiješ počítač způsobem, který zabezpečuje úctu a respekt k lidem
Last modified: Thursday, 4 August 2011, 1:35 PM