Maturitní okruhy z informatiky

  1. Historie výpočetní techniky
   Program na zjištění NSD a NSN
  2. Zobrazení informace v počítači
   Program pro převod číselných soustav
  3. Komponenty PC
   Program realizující frontu
  4. Periferie PC
   Sešit tabulkového procesoru s grafy
  5. Právní aspekty ICT
   Textový dokument s citacemi různých typů
  6. Operační systémy
   Program pro práci se soubory (čtení a zápis dat, manipulace se soubory)
  7. Bezpečnost a ochrana dat
   Program v PHP zajišťující autentizaci uživatele
  8. Počítačové sítě
   Webová stránka včetně zpracování dat v PHP
  9. Internet a jeho služby
   WWW stránka s apletem v Javě
  10. Počítačová grafika
   Dokument obsahující prvky vektorové a rastrové grafiky
  11. Textový procesor
   Projekt hromadné korespondence a zpracování textu
  12. Tabulkový procesor
   Projekt s užitím tabulkového procesoru (funkce, filtry, formuláře)
  13. Prezentace a multimédia
   Projekt s užitím prezentace
  14. Algoritmus
   Program realizující rekurzivní algoritmus
  15. Jazyk HTML a CSS
   WWW stránka s využitím prvků CSS
  16. Základy jazyka Javascript
   Webová stránka včetně zpracování dat v Javascriptu
  17. Základy jazyka PHP
   Program pro vyhledání dat v setříděném a nesetříděném poli
  18. Regulární výrazy a zpracování textu
   Program pro kontrolu formulářových dat pomocí regulárních výrazů
  19. Systémy řízení báze dat
   WWW stránky s využitím MySQL
  20. Programovací jazyk Java
   Aplikace v Javě s GUI
  21. Dynamické datové struktury
   Program realizující zásobník
  22. Algoritmy vyhledávání a vnitřního řazení
   Program pro řazení a vyhledávání záznamů
  23. Kybernetika a robotika
   Program pro ovládání robota Arduino


  Součástí otázky je obhajoba předem připraveného praktického úkolu.


  Last modified: Thursday, 18 October 2018, 8:50 AM