Novinky Moodle

ŠKOLNÍ KOLO PIŠQWOREK

 
Picture of H Č
ŠKOLNÍ KOLO PIŠQWOREK
by H Č - Saturday, 29 September 2012, 9:16 AM
 

Školní kolo v pIšQworkách se koná 10. 10.  v 8.00 v jídelně na budově gymnázia. Studenti vyššího stupně gymnázia a kvart, studenti zemědělských, zdravotnických a ekonomických oborů se mohou přihlásit do 5. 10. buď přímo v kabinetě biologie (prof. Kubačáková) nebo na e-mailu vevevyki@centrum.cz.

Počet studentů účastnících se školního  kola je omezen na 70! Ti nejlepší postupují do kola oblastního. Kdo dřív přijde…….

Více na: http://www.pisqworky.cz