Novinky Moodle

Témata pro biologickou SOČ

 
Picture of H Č
Témata pro biologickou SOČ
by H Č - Monday, 16 May 2016, 2:14 PM
 

V příloze najdete nabídku témat pro řešení středoškolské odborné činnosti ve šk. roce 2016/17. Jedná se o témata geologických oborů: paleontologie, mineralogie, geochemie, environmetální geologie. Vedoucími středoškolských prací budou odborníci Ústavu geologických věd PřF MU Brno.

Seznam témat najdete také na  webových stránkách http://www.ugv.cz/akce-pro-skoly/.