Volitelné a nepovinné předměty, které se nedají zařadit do žádné jiné kataegorie.