IES Broch i Llop

BL

Střední škola IES Broch i Llop se nachází ve městě Vila – Real asi 60 km od Valencie. Tato střední škola patří k nejprestižnějším v této oblasti  a nabízí svým studentům všechny španělské maturitní obory – humanitní, přírodovědecký a umělecký. Zapojuje se do řady mezinárodních projektů (Comenius i MAC) a pořádala výměnné projekty s mnoha školami  např. v USA, Švýcarsku, Polsku nebo Itálii. Zvláštní důraz je kladen na jazyky, kdy výuka některých předmětů probíhá v angličtině, francouzštině nebo italštině.

Web školy: http://iesbrochillop.edu.gva.es/

Stránky společného projektu Poznejme se navzájem:

Štítky: