ekonomické obory

Teste Dein Deutsch!

Hodiny s rodilým mluvčím jsou vždy možností, kdy si můžeme vyzkoušet znalosti cizího jazyka v praxi. Tentokrát paní Heike Knap navštívila žáky 3. AK. Oprášili jsme vědomosti ze zeměpisu, protože hodina byla věnována právě reáliím Německa. Na závěr jsme si připomněli státní svátek, který se v Německu slaví v říjnu. Je to 3. říjen – Den znovusjednocení Německa. Tato událost představuje jeden z důležitých historických milníků evropských dějin po roce 1945.

Studenti 3.AK v Praze

Dne 16. 9. 2014 jsme se s naší třídou 3. AK vydali na dvoudenní exkurzi do Prahy. Po dlouhé, ale přesto příjemné cestě (jelikož jsme jeli Pendolinem), jsme konečně dorazili na hlavní nádraží. Odtud jsme cestovali metrem na vysokoškolské koleje, kde jsme se ubytovali.

Dobré znalosti finanční gramotnosti – dobrá příprava pro život

Dne 27. února 2014 se studenti naší školy opět utkali v soutěži Finanční gramotnosti – tentokrát v krajském kole. Družstvo ve složení Jan Hanák (3. EL), Kristýna Ingrová (3. AK) a Michaela Vojtková (4. EL) se umístilo na 6. místě.

Soutěž v účetnictví MD DAL Znojmo

Ve dnech 27. – 28. ledna 2014 se konal ve Znojmě 8. ročník celostátní soutěže v účetnictví MD DAL, které se zúčastnily i žákyně čtvrtého ročníku ekonomického lycea Dagmar Valášková a Ivana Brandýsová. Dagmar Valášková za svůj výkon obdrží certifikát z účetnictví.

Historie SOŠ zemědělsko-ekonomické

Počátky školy spadají do roku 1888, kdy byla ve Vyškově otevřena z podnětu okresního hospodářského spolku při příležitosti jeho valné hromady dvouletá hospodářská škola. Byla zpočátku umístěna v pronajatém domě č. 16 na Žerotínově ulici.

„SAPERE – vědět, jak žít“

4. ročník této on-line soutěže o zdravém životním stylu, životosprávě i ekologii je v plném proudu. Přihlášení studenti z celé naší školy, tedy ze všech oborů, soutěžili letos společně a účast byla opravdu hojná. No, řekněte, celkem 119 účastníků!

Advent ve Vídni

Dne 17. 12. 2013 se zúčastnili žáci ekonomických oborů jednodenní historické exkurze do hlavního města Rakouska. Žáci se seznámili s historickým centrem, poznali Hofburg, budovu vídeňské opery, kapucínskou kryptu, známé luxusní obchodní třídy, budovu parlamentu, novou radnici či Burgtheater. Nechybělo však ani zastavení v chrámu sv. Štěpána.

Návštěva sídla OSN ve Vídni

Skupina studentů naší školy se vydala dne 11. 12. 2013 se svými pedagogy na cestu do rakouského hlavní města. Hlavním cílem cesty byla návštěva vídeňského sídla Organizace spojených národů.

Do Německa na zkušenou…

Chcete: - zdokonalit svou schopnost komunikovat v cizích jazycích? - sdílet své nápady a zkušenosti se studenty z dalších evropských zemí?

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg…

Žáci ekonomických oborů mají letos možnost vyzkoušet si své znalosti německého jazyka v hodinách s rodilou mluvčí. Paní H. Knap umí vytvořit příjemnou, přátelskou atmosféru, takže jsme se celkem rychle zbavili ostychu zeptat se na věci, které nás zajímají.

Stránky