Učební plán GYM

 

Předmět Nižší gymnázium Vyšší gymnázium
I II III IV V 1 VI 2 VII 3 VIII 4
Český jazyk 5(1) 5(1) 4(1) 4(1) 4(1) 4(1) 4(1) 4(1)
Anglický jazyk 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 3(3) 3(3) 3(3) 4(4)
Druhý cizí jazyk

(německý, ruský, francouzský, španělský)
 -  -    3(3)  3(3)  3(3)  3(3) 3(3) 4(4) 
Občanská výchova / Společenské vědy  1  1  1 1 1 2 1
Dějepis  2  2  2  2 -
Zeměpis  2  2  2  2 -
Matematika  5(1)  5(1)  4(1)  5(1)  4(1)  4(1)    4(1) 4(1) 
Fyzika  2  2  2  2 3(1) 2 3(1) -
Chemie  - -  2    2  3(1)  3(1) 2   -  
Biologie    2   2  2   2  2  3(1) 3(1) -
Informatika  1(1)  1(1)   1(1)  1(1)  2(2) 2(2) 1(1)
Hudební výchova  1  1  1  1  1 1  -
Výtvarná výchova  2  1  1  1  -
Tělesná výchova  3(3)  2(2) 2(2)    2(2) 2(2)   2(2)   2(2)   2(2)  
Volitelné předměty  -  -  - 4(4)  6(6)
Volitelný blok - - - - - - - 6
Celkem hodin 30 29 31 32 33 33 34 32

(v závorkách je uveden počet dělených hodin)

Od šk. roku 2012/13 se podle ŠVP učí již všechny třídy.