Informace pro žáky budoucích 1. ročníků 2018/19

Výuka ve školním roce 2018/19 začíná 3. září 2018 v kmenových třídách. Rozpis kmenových tříd bude vyvěšen ve vestibulu školy.

Žáci primy se zúčastní v září přírodovědného praktika. Přihláška, potvrzení o bezinfekčnosti a podrobnější informace jsou ke stažení zde. Potvrzení o bezinfekčnosti žák odevzdá při odjezdu.

Žáci 1. ročníků se zúčastní v září adaptačního pobytu. Přihlášky jsou ke stažení zde: 1.A, 1.B.  Přihlášky odevzdávají žáci třídním učitelům nejpozději první den školy.

Další dokumenty ke stažení:

 

 

Štítky: