Školní kolo Olympiády v českém jazyce na vyšším gymnáziu

Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 se na vyšším gymnáziu konalo školní kolo 39. ročníku Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 30 studentů. Své znalosti i nápaditost uplatnili při řešení úkolů jak v gramatické, tak i ve slohové části. Nejvyššího počtu bodů dosáhli následující studenti:      

1. místo: Dalimil Ševčík (6.XB)

2. – 3. m.: Markéta Kalivodová (3. B) a Hana Zabloudilová (8.OA).

 

MASTER IN COMMUNICATION

Bylo pravidlem a téměř povinností žáků obchodní akademie naší školy vykonat státní zkoušku z kancelářského psaní a zpracování písemností. V minulém roce se tato zkouška nekonala z důvodu chyb v legislativě, které dosud nejsou vyřešeny. Proto byla v letošním roce žákům nabídnuta jiná alternativa v podobě zkoušek Master in Typing (10 minutový opis), Master in Communication (obchodní dopis a tabulka) a Master in International Communication (cizojazyčná písemnost).

Experiments in English?

Why not! Students from KB are good at them.

Výtvarná exkurze

 Ve čtvrtek 15. 11. 2012 studenti výtvarného semináře navštívili Místoržitelský palác a brněnskou funkcionalistickou vilu Tugendhat, dílo Ludwiga Miese van der Rohe.

V Místoržitelském paláci byl pro ně připraven poutavý program Středověké nebe, ve kterém si doplnili své znalosti o románském slohu a gotice a rovněž sami formou koláže „středověké nebe“ vytvořili.

Stužkovací večírek třídy 4. AK

V sobotu 10. listopadu 2012 v Besedním domě ve Vyškově jsme slavnostně vstoupili do řad maturantů my, studenti oboru obchodní akademie. Sál byl ve 20 hodin zaplněn do posledního místečka rodiči, členy pedagogického sboru a kamarády. Večer byl zahájen slavnostní skladbou Comptine d´Un Autre Ete, na kterou jsme všichni nastoupili.

Den finanční gramotnosti na naší škole

Dne 12. 11. 2012 proběhlo na naší budově školení z cyklu Škola finanční gramotnosti pro SŠ - Finanční trh a jeho produkty. Tohoto školení se zúčastnily studenti 1., 2., 3., 4. ročníků oboru obchodní akademie a ekonomického lycea. Školení vedl finanční poradce pan Petlach z Partners Financial Services, a.

Prezentace středních škol

V úterý 6. listopadu se konala na SOŠ a SOU Sochorova 15 ve Vyškově tradiční prezentace středních škol, na které představily žákům 9. tříd a jejich rodičům studijní a učební obory střední školy z regionu Vyškovska a blízkého i vzdálenějšího okolí. Této tradiční akce se tak jako každý rok zúčastnilo také Gymnázium Vyškov, tentokráte však ve zcela nové podobě. Počátkem roku 2012 totiž byla JmK navržena a schválena koncepce dalšího rozvoje středního školství ve Vyškově, na jejímž základě došlo 1. července 2012 ke sloučení Gymnázia Vyškov a SŠZZE Vyškov v jeden nový právní subjekt, nesoucí od tohoto data název Gymnázium a SOŠZZE Vyškov.

Exkurze do firmy Lohmann&Rauscher

Dne 24. 10. 2012 se třída 1.ZA zúčastnila exkurze ve firmě Lohmann&Rauscher ve Slavkově u Brna. Zde se vyrábí obvazový materiál, některé ortopedické pomůcky a kompletují se sety k operačním zákrokům. Náš průvodce byl pan Kohoutek, který se nás hned po příchodu ujal a rozdělil na 2 skupiny. Moje skupina se vydala na prohlídku firmy.

Vzpomínky na život v českém pohraničí…

Žáci oboru agropodnikání se mimo jiné věnují i problematice minulosti a současnosti českého venkova. V rámci výuky měli žáci 3. ZE a 4. ZE možnost zúčastnit se besedy s paní Miluškou Satoriovou, která se přišla podělit o své vzpomínky na život v českém pohraničí v období po 2. sv. válce.

Módní přehlídka

V pátek 19. října se na naší škole v hodině angličtiny u paní profesorky Mgr. Moniky Tonkovičové uskutečnila velkolepá přehlídka. Mohli jsme vidět modely různého typu. Byly tu outfity jak společenské, tak sportovní. Všem modelům i modelkám to moc slušelo a myslím, že ani v Paříži, ve městě módy, by se neztratili.

Drahomíra Gurková, 3.A

Stránky