Konverzační soutěž v anglickém jazyce 2013

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se konalo 17.12. 2012. Zvítězila Veronika Kapounková z MA, druhé místo získal Šimon Pavlas z QA, jako třetí se umístila Kateřina Jersáková z MA a čtvrtá Vendula Pospíšilová z 2.B.

Okresní kolo této soutěže se konalo v Blansku. V konkurenci studentů středních škol dvou okresů bojovaly za naše gymnázium Kateřina Jersáková a Vendula Pospíšilová. Katka zvítězila a bude naši školu reprezentovat v krajském kole.

XVII. AKADEMIE ŠKOLY

"Přežili jsme konec světa."

XVII. akademie školy se koná 14. března 2013 v Sokolském domě. Představení začínají v 14.20 hod. a 16.40 hod.

Srdečně zveme.

 

Doprava ve Vyškově a okolí

Ve dnech 22. 2. a 1. 3. 2013 proběhla přednáška na téma rozvoj dopravy a rozvoj cyklistické dopravy ve městě Vyškově a jeho okolí. Studenti 4. ročníku oboru Agropodnikání se seznámili v rámci výuky předmětu Rozvoj venkova s historií dopravy.

Okresní kolo soutěže Finanční gramotnost

Dne 22. 1. 2013 se uskutečnilo na naší škole okresní kolo Finanční gramotnosti. Naši školu reprezentoval tým nejúspěšnějších studentů školního kola ve složení Lukáš Chalabala (4.AK), Ondřej Minář (4.B) a Veronika Bušinová (4.EL). A reprezentovali velmi úspěšně  - v okresním kole skončili na vynikajícím 1. místě. 

Studenti oboru obchodní akademie se přizpůsobují požadavkům Evropské unie

Dne 8. února 2013 uspořádala třída 4. AK „15. Veletrh fiktivních firem“. Fiktivní firma se od skutečného podnikání liší tím, že se nesměňují peníze ani zboží nebo služby. Jinak pracuje jako skutečná firma, která se řídí platnými právními předpisy a studenti uskutečňují všechny činnosti firmy.

Exkurze do dialyzačního střediska

Dialyzační středisko ve Slavkově u Brna, které žáci III . ročníku oboru „Zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum“  dne 6.2.2013 navštívili, je umístěno v komplexu „Lázeňský dům“, spolu s rehabilitačním střediskem a nově vznikajícím „Centrem celostní péče nejen pro dialyzované – Dům pro seniory s úsměvem s úsměvem“.

Výuka ruštiny v 21. století – moderně a zajímavě

Vyučující ruského jazyka i v letošním roce navštěvují semináře, organizované Ústavem slavistiky Filozofické fakulty MU. Studium zahrnuje nejnovější poznatky z oblasti rusistiky a lingvodidaktiky ruštiny a je zaměřeno na obsahovou i technickou modernizaci jazykové výuky, využívání současných ICT, zkvalitňování výukových metod a konkrétních metodických postupů v jednotlivých tematických oblastech výuky ruštiny. Důležitým cílem je i prohloubení řečových dovedností v různých sférách komunikace v současných podmínkách.

A-SCHOOL ENGLISH CUP

Sedmého a osmého února 2013 se konalo v Brně finálové kolo soutěže v anglickém jazyce A- SCHOOL ENGLISH CUP, kterého se zúčastnili vítězové školních kol této soutěže z celého Jihomoravského kraje. Studenti naší školy soutěžili ve všech čtyřech kategoriích a rozhodně se mezi ostatními soutěžícími neztratili.

V nejvyšší kategorii čtvrtých ročníků a oktáv SŠ - úroveň mezinárodní zkoušky FCE získal výborné třetí místo student  Robert Mondřík (OA). V kategorii osmých tříd a tercií víceletých gymnázií  se umístila na 7. místě Veronika Lusková (TB). V kategorii devátých tříd a kvart vybojovala 6. místo Gabriela Kašová (KA). V kategorii třetích ročníků SŠ obsadila 6. místo Veronika Kapounková  (MA).

Dvě vítězství v regionálním kole Mladého Demosthena

V úterý 19. února se v Brně konalo regionální kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola – Ivona Fúzikova ze 3.B (IV. kategorie) a Dalimil Ševčík z XB (III. kategorie). Vlastní monology přednesli bez jediného zaváhání a z Brna si odvezli nejen prvenství ve své kategorii, ale především postup do krajského kola. Ivoně i Dalimilovi děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme mnoho štěstí v krajském kole! 

Mistrovské klání v účetnictví

 Studenti 4. ročníku mají za sebou pasování do řad maturantů, mají plnou hlavu maturitních témat ale též mají ještě dostatek sil, aby reprezentovali svoji školu v celorepublikové soutěži. Ve dnech 29. – 30.1. tohoto roku se konala největší studentská ekonomická soutěž v účetnictví jednotlivců na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě nazvaná jak jinak než „MÁ DÁTI - DAL“.

Stránky